نمایش نوار ابزار

چک لیست ماتریس SWOT در کسب و کار

سه شنبه 20 آگوست 2019

چک لیست سوالات برای یافتن فرصت های کسب و کار شما در ماتریس swot

فرصت های مالی:

بزرگ ترین فرصت برای بهبود مالی تان چیست؟

این ممکن است شروع یک خط تولید جدید، افزایش نگهداری مشتری و یا رفتن به یک منطقه جغرافیایی جدید باشد.

شاید تشکیل یک کسب و کار جدید باشد .

شاید حذف یکسری از کسب و کارها و شاید هم حذف بخشی از یک کسب و کار

فرصت های مشتری:

به کدام مشتریان تا بحال فکر نکردید که میشود با آنها شروع کرد؟

در کجا می توانید به طور چشمگیری مشتریان بهتری داشته باشید؟

آیا می توانید ارتباط آنلاین خود را بهبود دهید؟

چه مواردی در مورد محصول (مرتبط با فروش) را می توان بهتر کرد؟

آیا امکان درک بهتر عادات خرید مشتری را دارید؟

فرصت های درونی:

با بهبود چه فرایندهایی آینده بهتری خواهید داشت؟

(این امر می تواند شامل شراکت هم باشد.)

فرصت های یادگیری و رشد:

چه فرصت هایی برای بهره وری بهتر کارکنان دارید؟

آیا موقعیت های آموزش متقابل کارکنان را دارید؟

آیا می توانید ترفندی برای بهبود فرهنگ خود و در نتیجه بقایتان ایجاد کنید؟

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها