نمایش نوار ابزار

اثر کشتی بادبانی

دوشنبه 19 آگوست 2019

اثر کشتی بادبانی

موضوع به زمانی بر می‌گردد که روبرت فالتون در ۱۸۰۷ اولین کشتی‌ بخار را اختراع کرد تا با کشتی‌های بادبانی رقابت کند.

قطعا اولین نمونه‌های کشتی بخار چندان قابل‌اعتماد و خوب نبودند. ملوانان و دریانوردان با کشتی بادبانی آشنایی بیشتر داشتند. اتحادیه قایقرانان و سازندگان کشتی بادبانی نیز در راه این فناوری سنگ انداختند.

کشتی‌های بادبانی با چنان سرعتی پیشرفت کردند که در طول ۷ هزار سال گذشته بی‌سابقه بود. تعداد بادبان‌ها افزایش یافت، وزن کشتی کم شد، وضعیت دنیامیکی آن ارتقا پیدا کرد و کشتی‌های بادبانی پیشرفت شگفت‌آوری را تجربه کردند. به‌نظر می‌رسید که کشتی بخار شانسی برای رشد و ظهور نداشته باشد. اما پیش‌بینی‌ها اشتباه بود و کشتی بادبانی با دنیای حمل‌ونقل خداحافظی کرد.

نتیجه گیری راهبردی :

وقتی یک فناوری جدید ظهور می‌کند، ابزارها و روش‌های قدیمی رو به مرگ می‌روند. اثر کشتی بادبانی پیش‌بینی می‌کند که این فناوری‌های قدیمی در آخرین سال‌های عمرشان بیشترین نرخ رشد ممکن را تجربه می‌کنند!

بسیاری از توقف ها و عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی ، به دلیل نوع نگاه تغییر ناپذیر افراد و تصمیم گیران اتفاق میافتد . مدیران و تصمیم گیران باید بیشتر از همه در خصوص تکنولوژی های جدید و همچنین روشهای مدیریت به روز ، مطلع باشند تا از قطار رشد اقتصادی جا نمانند .

 

دیدگاه ها