نمایش نوار ابزار

مدیریت ذره بینی

دوشنبه 19 آگوست 2019

مدیریت ذره بینی

مديريت ذره بيني توجه شديد به جزئيات و مسائل ريز و كنترل دقيق افراد تعريف مي‌شود.

ميكرو مديران، مديراني هستند كه به كاركنان خود بسيار ( اضافه ) نزديكند. آنها دائما و بیش از حد ، بر كار افراد خود نظارت كرده و يكريز اظهار نظر مي‌كنند (خواه، مثبت يا منفي).

كاركنان چنين مديراني از خود مي پرسند:

چرا رئيس نمي‌گذارد من كار خود را انجام دهم؟

چرا مرا لحظه اي ترك نمي كند؟

اين بار ديگر چه مسئله اي را به من گوشزد خواهد كرد؟

🌀مديريت ذره بيني وسواس ناخواسته و اختلال رفتاري درست شبيه ساير اختلالات رفتاري اعتياد آور است. وسواس مديران ريز بين، شامل حال همه كاركنان – چه بهره‌وري بالا و چه عملكرد ضعيف – مي‌شود‌‌‌‍‍.

در حيطه كاري مديران ميكرو، هيچ كاري تفويض نمي شود ، نظرات كاركنان ناديده گرفته مي شود و صداي آنها شنيده نمي‌شود.

احساس عدم اطمينان و شك و ترديد مدير نسبت به ديگران، كنترل شديد پرسنل را باعث مي شود و همين امر موجب تكرار دوباره كارها، اتلاف وقت و انرژي و تحميل هزينه هاي اضافي بر سازمان مي‌‌شود.

معمولا این نوع مدیریت ها با بدلیل عدم فهم صحیح از مدیریت است یا بدلیل بی اعتمادی مدیر به همکاران و کارکنان خود و بدتر از همه شاید بدلیل ضعفی است که مدیر به شدت در خود احساس میکند و به واسطه ی دخالت بی امان در کارهای کارکنان و پرسنل و همکاران میخواهد نوعی کمبود حقارت و ندیده شدن خود را جبران نماید .

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها