نمایش نوار ابزار

قوانینی یک فروشنده موفق

پنجشنبه 10 سپتامبر 2020

یک فروشنده موفق قوانینی را رعایت میکند ، یا این قوانین را بصورت ذاتی درک و اجرا میکند و یا تلاش میکند تا به هر نحوی بتواند این قوانین را اجراء کند . به نظر شما چرا نام این موارد ” قانون ” است ؟

قانون یعنی باید و نباید ، یعنی اگر میخواهی به هدفی برسی ، باید از مسیر خودش به آن هدف برسی . یعنی اگر قوانین را درک نکنی یا اجرا نکنی ، با دعا و آرزو کردن ، خبری از موفقیت برای شما وجود نخواهد داشت .

این قوانین را در صورتیکه واقعا میخواهید فروشنده ای موفق باشید ، باید بدانید و اجرا کنید :

رهبری  :
اول بودن بهتر از برتر بودن است.

قانون طبقه:
اگر در یک طبقه نمی‌توانید اول باشید، طبقه دیگری درست کنید.

قانون ذهن:
وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.

قانون تصورات:
بازاریابی جنگ محصولات نیست، جنگ تصورات است.

قانون توجه:
اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی، داشتن کلمه‌ای در ذهن مشتریان است.

قانون انحصار:
دو شرکت نمی‌توانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند.

قانون نردبان:
استراتژی مورد استفاده شما، به پله‌ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده‌اید.

قانون مسابقه دو نفره:
در بلند مدت هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می‌شود.

قانون عکس:
اگر هدفتان جایگاه دوم است، استراتژی شما را رهبر بازار تعیین می‌کند.

قانون چشم‌انداز:
آثار بازاریابی در گستره زمان نمایان می‌شود.

قانون توسعه خط:
فشار غیرقابل‌مقاومتی برای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد.

قانون قربانی:
برای به‌دست‌آوردن چیزی، به ناچار باید چیز دیگری را از دست بدهید.

قانون ویژگی‌ها:
در برابر هر ویژگی، یک ویژگی اثر گذار دیگر وجود دارد.

قانون صداقت:
هنگامی که شما امتیاز منفی را می‌پذیرید، مشتری یک امتیاز مثبت به شما می‌دهد.

قانون حرکت جسورانه:
در هر موقعیت، تنها یک حرکت نتیجه غایی را تعیین می‌کند.

قانون غیر‌قابل پیش‌بینی بودن:
اگر نتوانید برنامه رقبای خود را بنویسید، نمی‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید.

قانون موفقیت:
موفقیت معمولا غرور می‌آفریند و غرور به شکست می‌انجامد.

قانون شکست:
باید در انتظار شکست بود و آن را پذیرفت.

قانون سر و صدا:
شرایط در بیشتر موارد بر عکس چیزی است که در مطبوعات درج می شود.

قانون شدت:
برنامه‌های موفق مبتنی بر مد نیستند، بلکه بر پایه روندها تنظیم می‌شوند.

قانون منابع:
بدون منابع کافی هیچ ایده‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها