نمایش نوار ابزار

واقعا چگونه حسن روحانی هنوز رئیس جمهور است ؟

شنبه 14 مارس 2020

برای این مقاله ، هزاران حرف وجود دارد و در حال تدوین آن هستم .

از بی عرضگی ها، از بی مسئولیت ها ، از شانه خالی کردن ها ، از وعده ها ، از بحران ها ، از بی تدبیری ها ، از ناامیدی ها و ….

فعلا برگه ی خالی از نوشته ، بمانند عملکرد هیچ حسن روحانی ، بعنوان این مقاله باشد تا بوقت تکمیل شدن ، هیچ ها و صفرهای حسن روحانی و دولت کلید او ، منتشر کنم .

 

دیدگاه ها