نمایش نوار ابزار
ماه: نوامبر 2017
بازخوانی آخرین سخنرانیهای حاج احمد خمینی

بازخوانی آخرین سخنرانیهای حاج احمد خمینی

چهار شنبه 1 نوامبر 2017 :: ساعت 09:08 ب.ظ

بازخوانی آخرین سخنرانیهای حاج احمد آقا خمینی بازخوانی اعتراضات شدید حاج احمد آقا به آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین سخنرانیهای قبل از فوت اساس انحراف دولت هاشمی از نگاه حاج احمد آقا استقراض های خارجی و اعتراض حاج احمد آقا انحراف هاشمی از مسیر امام خمینی (ره) به اعتقاد حاج احمد آقا نمایش هاشمی در مبارزه با گرانفروشی و اعتراض حاج…