نمایش نوار ابزار
ماه: ژانویه 2015
افزایش دریافت مالیات توسط دولت در دوران رکود

افزایش دریافت مالیات توسط دولت در دوران رکود

سه شنبه 20 ژانویه 2015 :: ساعت 02:38 ب.ظ

افزایش دریافت مالیات توسط دولت در دوران رکود   طبق آماری که از درآمدهای دولت در سال 92 تا 94 ارائه شده است ، در سال 92 دولت مبلغ 49 هزار میلیارد تومان مالیات از فعالین اقتصادی دریافت کرده است. در سال 93 ، این مبلغ با 44 درصد افزایش به مبلغ 71 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال…